Om oss

VAD ÄR VINDSTILLA?


Under hösten 2012 startades Vindstilla café & mötesplats genom ett samarbete mellan Malmö högskolas institution för socialt arbete och Fontänhuset i Malmö. Från högskolan fanns önskemål om en naturlig mötesplats för studenter och brukarorganisationer och Fontänhuset sökte vägar till praktikmöjligheter och arbete för sin målgrupp, människor som lever med psykisk ohälsa. Idag drivs verksamheten genom ett socialt företag.


Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att skapa sysselsättning och verka för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. All vinst återinvesteras i den egna verksamheten och skapar därigenom möjligheter för fler anställningar. Företagen kombinerar ofta entreprenörskap med arbetstagarnas behov av anpassningar utifrån varje enskilds förutsättningar. Sociala företag bygger på grundvärderingar där empowerment (egenmakt), delaktighet och medbestämmande är centrala begrepp.


För närvarande driver det sociala företaget Stilla-koncernen två verksamheter: Vindstilla café & mötesplats samt Stilla hus, försäljning av enklare fastighetstjänster. Den ekonomiska föreningens ändamål är att erbjuda arbetsträning, praktik och anställning till människor med psykisk ohälsa och på så vis underlätta återgången till den reguljära arbetsmarknaden.


I Stilla-koncernens styrelse finns representanter för tre parter; Fontänhuset i Malmö, som erbjuder arbetsinriktad psykosocial rehabilitering sedan mer än 30 år, Samlade krafter, som är en rådgivande grupp som stöttar med kompetens inom olika områden samt Team Scylla, som är en ideell förening för medarbetarna med ändamål att ta tillvara deras egna intressen.


Genom att stötta Vindstilla café & mötesplats så medverkar du också i arbetet för en integrerad stad, där alla människor får möjligheter att utvecklas och bidra till en hållbar samhällsekonomi..Varmt välkomna!

ADRESS


Malmö Högskola - Gäddan

Citadellsvägen 7

ÖPPETTIDER


Från tisdag 17/3 stänger Malmö universitet huset vi har vår verksamhet i. Vi vet just nu inte hur länge detta kommer vara men informerar så fort vi vet via facebook och hemsida. 

 
 

KONTAKT


0723-510633

info@vindstilla.com

© Copyright Vindstilla. All Rights Reserved.