ARBETSTRÄNING


Vindstilla - café & möteplats är en väg in i arbetslivet för personer med psykisk ohälsa. Vi tar emot personer som vill praktisera, arbetsträna samt vill testa på att arbeta i ett café. 


FONTÄNHUSET MALMÖ


Vi samarbetar med Fontänhuset Malmö och det är därifrån vi primärt rekryterar vår personal men vi är öppna för alla Malmö stads invånare så kontakta oss gärna ifall du är intresserad av vår verksamhet. Fontänhuset Malmö arbetar med psykosocial arbetsrehabilitering. Vad är Vindstilla?


Under hösten 2012 startades Vindstilla café & mötesplats genom ett samarbete mellan Malmö universitets institution för socialt arbete och Fontänhuset Malmö. Från universitetet fanns önskemål om en naturlig mötesplats för studenter och brukarorganisationer och Fontänhuset sökte vägar till praktikmöjligheter och arbete för sin målgrupp, människor som lever med psykisk ohälsa. Idag drivs verksamheten genom ett friståede socialt företag.


Arbetsintegrerande sociala företag som Vindstilla -cafe & mötesplats har som mål att skapa sysselsättning och verka för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. All vinst återinvesteras i den egna verksamheten och skapar därigenom möjligheter för fler anställningar. Vårt sociala företag anpassar arbetsuppgifterna utifrån arbetstagarnas behov av anpassningar och varje enskild individs förutsättningar. Vårt sociala företag bygger på grundvärderingar där empowerment (egenmakt), delaktighet och medbestämmande är centrala begrepp.


För närvarande driver det sociala företaget Stilla-koncernen två under verksamheter: Vindstilla - café & mötesplats samt Stilla hus, försäljning av enklare fastighetstjänster. Det sociala företagets ändamål är att erbjuda arbetsträning, praktik och anställning till människor med psykisk ohälsa och på så vis underlätta återgången till den reguljära arbetsmarknaden.


I Stilla-koncernens styrelse finns representanter för tre parter; Fontänhuset Malmö, som erbjuder arbetsinriktad psykosocial arbetsrehabilitering sedan mer än 30 år, Samlade krafter, som är en rådgivande grupp som stöttar med kompetens inom olika områden samt Team Scylla, som är en ideell förening för medarbetarna med ändamål att ta tillvara deras egna intressen.


Genom att stötta Vindstilla - café & mötesplats så medverkar du i arbetet för en integrerad stad, där alla människor får möjligheter att utvecklas och bidra till en hållbar samhällsekonomi.


Varmt välkomna!